how to make a website for free

INFO

Od najmłodszych lat wspólnie pragnęliśmy stworzyć zespół. Wszyscy wychowaliśmy się na dźwiękach

Tie Breaku – polskiego kultowego punk jazzowego zespołu, który współtworzą nasi ojcowie - i nikt z

nas nigdy nie wyobrażał sobie życia bez sceny. Wydawało się to dla nas naturalne, że w przyszłości

.pójdziemy w ślady naszych rodziców

Santabarbara jest owocem naszych wspólnych poszukiwań brzmienia i koncepcji na tworzenie

.muzyki

Każdy z nas na co dzień jest pochłonięty własnymi muzycznymi projektami. Czekaliśmy wiele lat na ten

.moment, by w tym składzie móc stanąć na scenie i swoją twórczością opowiedzieć własną historię

.Teraz jest na to najlepsza okazja

.Projekt ten to połączenie syntetycznych brzmień z akustyczną perkusją oraz męskimi wokalami

Staramy się tutaj pokazać jaka jest nasza koncepcja na tworzenie piosenki, przy czym nie opieramy się

na utartych schematach formalnych, czy kompozycyjnych. Nadrzędną rolę w każdym utworze pełni

melodia i harmonia, do której staramy się podejść w nieoczywisty sposób aranżacyjny. W naszej

twórczości inspirujemy się wpływami min. Jamesa Blake’a, Radiohead, Metronomy, The Beatles, a

.także muzyki czysto elektronicznej, czy nawet techno

.Tutaj staramy się połączyć te pomysły w jedną spójną całość

Szczepan Pospieszalski — voc, synths

Łukasz Pospieszalski — synths

Nikodem Pospieszalski — drums

We have dreamed of forming a band together ever since we were children. We were all raised on a

steady diet of the "Tie Break" sound - a cult Polish punk-jazz band co-created by our fathers. None of

us could imagine a life off stage; it had seemed only a matter of time before we would follow in the

.footsteps of our parents

Santabarbara" is the fruit of our joint quest in search of our own sound and understanding of music

and creative process. Each one of us has been preoccupied with their own individual musical

projects and we have waited many years for the moment we would all stand together on stage and

.tell our story. This is that moment

Santabarbara" is the newest project from the second generation of Pospieszalskis (all descended

from the musical Pospieszalski family) conceived by cousins Łukasz, Marek, Szczepan and Nikodem

Pospieszalski. Marrying diverse musical backgrounds (each working in different genres and styles

ranging from, broadly defined, popular music, electronic, classical to folk and avant-garde

.improvisation) the project aims to combine synthesised sound with acoustic drums and male vocals

Our goal is to write songs without falling back on formal or compositional clichés. Every song

prioritises melody and harmony, which we attempt to approach in unconventional ways. Our sound

is inspired by the music of James Blake, Radiohead, Metronomy, The Beatles, as well as purely

electronic music and even techno. "Santabarbara" is our playground, where we endeavour to fuse all

those seemingly contradictory ideas into a consistent whole; an experiment that will - we hope - give

.birth to something fresh and new